הקמת מקווה במושב - שאלות למחשבה

מיכל מלאכי • כניסות

הי,
בהמשך לפרסום פרוטוקול ישיבת הוועד וההחלטה להקים מקווה לנשים במושב מכספי תרומות, אני מעלה את השאלות הבאות:
1. כמה נשים יישרת המקווה? האם הנושא נבדק לעומק?
2. האם יש הצדקה להקמת מקווה בשדי חמד, כאשר יש מקוואות בנווה ימין, ירחיב ואלישמע?

הודעות בנושא זה