מקווה

דיקשטיין אבי • כניסות

האם אין במושב צרכים חשובים יותר לכלל הציבור מאשר מקווה למספר בודד של טובלים/לות .
לדוגמא גג למגרש הכדור סל
צג אלקטרוני בכניסה למושב(להודעות חשובות ועדכונים)
ככלל אפשר להעביר שאלה לכלל התושבים ,לרעיונות לשיפור.

הודעות בנושא זה