מצטרף לתוהים לעניין סדרי עדיפויות במושב - מקווה??

לירון ברוורמן • כניסות

האם זה אכן צריך להיות ממוקם במקום גבוה בסדר העדיפויות במושב?

עם כל הכבוד - יש כל כך הרבה דברים שניתן וצריך לעשות לפני זה ואשר ישמשו מספר רב הרבה יותר של תושבים...

מציע לשקול בהתאם.

 

הודעות בנושא זה