אבי אולי נקבל אנחה!

רונן ארז • 23/6/2020 כניסות

דור אלון הן בתחנת הדלק והן באלונית ״חוגגים על הכיס של כולנו״

וללא פעולה אפקטיבית לצערי של הועד החקלאי האמון על החוזה איתם

כל ההבטחות שניתנו בזמנו גם בתחנת הדלק וגם באלונית הופרו ללא תגובה יעילה שלנו, אגב גם הנחת ״הקורונה״ נעלמה בסוף אפריל!

אז הנחות אין  אנחות יש

הודעות בנושא זה