בהמשך לבקשת ההנחה

דיקשטיין אבי • 24/6/2020 כניסות

עם כל הצער והכאב במקרים של חזירות הדרך להתמודד זה ע"י חרם קניות ,והחרמת התחנה.
אבל לפני שאני קורא להחרמות ,ניתן את ההזדמנות לוועד לנהל שיח עם מנהלי דור אלון ,והאלונית.

הודעות בנושא זה