למען הסדר הטוב והבנת הניקרא.

דיקשטיין אבי • 23/4/2020 כניסות

יש לסיים את הכתבה ללא פעילות המרפאה בערב ,ולא כפי שניכתב כנראה ללא תצומת לב למשמעויות.

הודעות בנושא זה