מסכימה איתך יעל, מפחיד ומרגיז.

מיכל מלאכי • כניסות

מדובר בהתחשבות בסיסית בתושבים (וגם בחוק, על הדרך).

הודעות בנושא זה