אני גם משתתף משפחת פיש

דור אלרן • 15/1/2021 כניסות

אני גם משתתף בצער המשפחה אני הקראתי כול חיי 

מאז שני זוכר מה היסודי ועד היום קשה לי לתפוס שהוא כבר לא איתנו 

אני לא אשך את החיוך תמיד שהייתי רואה אותו סתם במשוב או שהייתי אלהם הבית 

אני זוכר שפעם אחרונה שראתי אותו הוא היתנדב במגב של המושב ותמיד רצה לעזור 

ולתרום  הוא יחסר לי מאוד יהיה שלום מאיר תמיד אזוכר אותך ):