מיפגש ותיקים

יהודית • כניסות

לועדת תרבות /ועד מקומי
מוצאת לנכון להביע הערכה ותודה על היוזמה המבורכת לקיים מיפגש לותיקי המושב.
בילינו בוקר נעים עם כיבוד נאה והרצאה מרתקת.
עם טעם של עוד.
תודה ליוזמים ולמבצעים.