אבדה כלבת לברדור

אורי גולדשטיין אורי • כניסות

אבדה כלבת לברדור - עם קולר אדום וקשיי ראיה
בשם ״קים״ - כל המוצא נא ליידע
משפ׳ גולדשטיין , גפן 149
אורי : 0508946600
אורנה: 0528870110

תודה

CF77B3F1-8165-4659-950B-D1BC73DDD734