אבדה כלבת לברדור

אורי גולדשטיין אורי • כניסות

אבדה כלבת לברדור - עם קולר אדום וקשיי ראיה

בשם " קים"  - כל המוצא נא ליידע

משפ' גולדשטיין , רח גפן 149

אורי 0508946600

אורנה 0528870110

IMG 8830