למסירה חולצות עם סמל בית חינוך ירקון (בנות)

שוש אלבז • כניסות

כל המעוניין אני יכולה למסור באופן אישי.
או להשאיר בנקודה מוסכמת לאיסוף.
שוש קולה אלבז
052-8814766