לחברה עם הכלבים שמגיעים לגן שעשועים הקטן, אני מבקשת לקשור את ...

רטוביץ לירון • כניסות

לחברה עם הכלבים שמגיעים לגן שעשועים הקטן, אני מבקשת לקשור את הכלבים. גן השעשועים מיועד לילדים קטנים, לא יתכן שהכלבים מסתובבים שם חופשיים. תודה