הזמנה למשחה שדות ים / העשרה בשחייה במתן

רחל ושאולי קציר • כניסות

משחה שדות ים – 31 אוגוסט