אופניים לקומונה

פתאל זאב • 29/4/2020 כניסות

קומונת גרעין עודד דרום השרון המתגוררים במושב במתחם הגנים חוזרים מחר למושב להמשך פעילות התנדבותית במושבים ובעזרה לחקלאים.
חברי הקומונה זקוקים לזוגות אופניים כדי להקל עליהם את הנגישות למושבים הקרובים.
למי שיש זוג אופניים מיותר נשמח לקבלו לתקופה הקרובה.