שדי חמד בירושלים

בכר יעל וזיו • 4/1/2018 כניסות

היום במסגרת סיור בירושלים למדתי פרט חדש על המושב שלנו
20180103 144141