תודה . על הרגישות

קרן רדליך • כניסות

אכן ימים קשים, מודות לכל המתנדבים והשותפים שתרמו להרמת הטקס. כמו בכל שנה . והשנה באופן מיוחד .
מיה וקרן רדליך