דרושה יחידה להשכרה

גוסרסקי נילי • כניסות

דרושה דירה/יחידה בשדי חמד, בת 3 חדרים, לא מרתף, עם חצר. כניסה נפרדת.
נוית 050-5077799