שמועות

רון הראל • 11/6/2018 כניסות

מי שחשוב לו איך ועל ידי מנוהלים הדברים לא ניזון משמועות, הוא ניזון מהוכחות על יכולת הביצוע והפעילות שבשטח.

 

הודעות בנושא זה