מעוניינים לקנות מגרש לבניה

ארז בן משה • כניסות

כותב עבור חברים - משפחה נחמדה מכפר סבא רוצה לעבור לכאן ומחפשת לקנות מגרש של כחצי דונם לבניה. לפרטים: עמיר ואורלי גפן - 052-6148617