פיקוד העורף - עדכונים 7/4/2020

הנהלת האתר • 16/6/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

פניה לוועדות מקומיות - סעיף 109

פטור ממיגון - מכתב למהנדסי ועדות

הטמעת התהליך המחודש להגשת בקשה לפטור מבניית מיגון

פיקוד העורף כרגולטור המיגון - מצגת 25 2 20

נוהל הגשת בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים

מדיניות פיקוד העורף בדבר פטור מהקמת מקלט

ספירת הימים לפי תקנות הרישוי בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה - עדכון

 

 

שלום,

אבקש לעדכן לעניין הגשת בקשות לפטור מבניית מיגון,

לאחר שיחה עם פיקוד העורף, ובהתאם להנחייתם,

הגשת בקשות להיתר בהם מתבקש פטור למרחב מוגן, יוגשו לפיקוד העורף באמצעות מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתר בנייה, על ידי מגיש הבקשה באמצעות מילוי "בקשה לפטור ממיגון" + "דו"ח תקינות מרחב מוגן".

אבקש, במידה ומוגשות אלינו במועצה בקשות לפטור ממיגון יש להפנותם לפיקוד העורף באמצעות מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתר בנייה, בכתובת:

https://www.oref-rishuy.org.il/HomePage?ReturnUrl=%2f

 

יוצא מן הכלל הם בקשות לשימוש חורג ל -גן ילדים/מעון יום/מוסד לחינוך מיוחד,

בקשות אלו יוגשו ע"י עורך הבקשה ומבקש ההיתר לידי ראש הרשות המקומית בהם מוצהר כי "בעת ששירות ההתגוננות האזרחית יורה על הגבלת לימודים במוסדות חינוך שאין בהם מרחבים מוגנים ו/או מקלטים או הגבלת לימודים בכלל מוסדות החינוך, כאמור בסעיף 9ד(א)(1)(ב)לחוק התגוננות האזרחית, התשי"א 1951" יהא עליו לחדול מפעילות במבנה.

ובהתאם לכך הרשות תפעל לסגירת הפעילות במבנה בעת הוראה זו.

לאחר מכן יועבר האישור למבקש לצורך אישור פיקוד העורף.

 

בהתאם לכך, מועלה קישור והסבר לאתר המועצה ולאתר ההנדסי.

 

בברכה,

 

 

איתי גלעדי

מנהל פיקוח בניה,

מ.א. דרום השרון

 

'  טלפון:  03-9000556

7   פקס:    03-9000569

*  דוא"ל:  itay@dsharon.org.il