00037852.docx

Sdey Hemed • 13/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

00037852

 

בוקר טוב,

 

רצ"ב מכתב מהמועצה.

לידיעתכם ,   באם לא תהיה התחשבות , לא נהסס לקרוא לפיקוח המועצתי בשלב הראשון

ולמשטרה בשלב השני.

מדובר בהיסעים של ילדנו ובטיחותם.

 

יום טוב שרית