עיתון קו למושב 16.2

 

שלום רב,

מצ"ב לינק לעיתון קו למושב גיליון 16.2:

בברכה,

 

https://www.aroundy.com/_sites/sdeyhemed/posts/kKEDQ8kQYzWfs5fl/mY0jBe.png