סיכום עבודת הועד

רונן ארז • כניסות

השינוי מורגש בעבודה מבורכת כל הכבוד!
והארה בנוסף:
עבודת שיפוץ המקלט מבורכת אבל החפירה במקום מסוכנת ואינה מגודרת כפי שצריך
הילדים משחקים בצמוד בוא נשמור עליהם
תודה רונן