פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 43

הנהלת האתר • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 43

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 43
מיום 17 באוקטובר 2021

נוכחים: גל הראל, ליאורה כהן צדק, אלון עוזרי, איריק לניס, גלעד בן דוד, שי נתן, יוסי מלאכי

חסרים:


סדר יום

אישור פרוטוקול מיום 29.9.2021
הקמת חווה חקלאית קהילתית
החלפת הפרקט במועדון הנוער
ניהול תרומות לבית הכנסת
תקציב לגיזום וכריתת עצים
קו מים ברחוב שבעת המינים שחוצה את הכביש מדרום לצפון (מערן ארבל לאלקיים )

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 29.9.2021
החלטה – פרוטוקול מיום 29.9.2021 אושר פה אחד .
הקמת חווה חקלאית קהילתית
זאב פתאל ובר נוימן מציגים את פרוייקט הגינה הקהילתית שמקודם על ידי המועצה והתנועה החדשה. המטרה להקים גינה קהילתית בסיוע המועצה והתנועה החדשה במושב. הגינה תתוחזק על ידי נוער וילדי המושב במסגרת פעילות תנועת הנוער, כך שכל קבוצה תעביר פעולה אחת לחודש וחצי בגינה שתוקם. מציעים להקים את הגינה ליד המדצייה, שתהיה נגישות למקום בזמן הפעולות. עלות הקמת הגינה ממומנת באופן הבא: התנועה החדשה משתתפת ב 10,000 המועצה משתתפת ב 5000 ₪ והועד המקומי צריך להשתתף ב-5000 ₪ נוספים. אחזקת הגינה הינה במימון הועד המקומי, הערכה היא שמדובר בעלות של עד 10,000 ₪ בשנה.
החלטה: הוחלט על הקמת גינה קהילתית סמוך למדצייה. המושב ישתתף בעלות הקמת
הגינה בסך 5000 ₪ ויתקצב בתקציב לשנת 2022 את אחזקת הגינה בעלות שנתית של 10,000 ₪.

החלפת ריצפה במועדון נוער

גל הראל: ריצפת הפרקט במועדון הנוער במצב גרוע. מציעה להחליף אותה. הועד יקנה את הפרקט החדש והפעילים והמדריכים יחד עם זאב פתאל יתקינו אותו.
החלטה: הוחלט להחליף את הפרקט במועדון נוער העלות הפרקט כ 12,000 ₪ כולל מע"מ. העלות תשולם באופן הבא: 5000 ₪ מתקציב הנוער ואת היתרה ע"ח תב"ר 2021 .

ניהול תקציב בית הכנסת ותרומות

החלטה: כל הוצאות בית כנסת מהתקציב השנתי או לחילופין מכספי התרומות מחייבות את אישור הועד. כל תרומה נדרשת לעבור דרך מזכירות המושב ותהיה רשומה בכרטסת בית כנסת .

גיזום וכריתת עצים

שי נתן: מרבית הדקלים ברחוב שד' הדקלים חולים ויש לעקור אותם. כמו כן קיימים מספר עצי אורן בשטח הציבורי במרכז המושב שיש לגזום אותם באופן דחוף. מציג תוכנית לגיזום וכריתת עצים עפ"י הצורך. עקירת הדקלים מחייבת פתיחת המדרכה עקירת העצים והחזרת האבנים המשתלבות. במקום הדלקים ישתלו עצי צל. אני מטפל בקבלת אישור פקיד היערות לכריתת העצים. יש בידי שתי הצעות מחיר לכירתת הצעים. העלות היא 1000 ₪ לכריתת עץ כולל פתיחת המדרכה והחזרת האבנים המשתלבות.
החלטה: הוחלט על ביצוע הפרוייקט של כריתת הדקלים בשדרות הדקלים בשלבים. בשלב הראשון מוקצה תקציב ראשוני בסך .-10,000 ₪ לכריתת 10 דקלים. לאחר הביצוע וערכת העבודה יתבצע השלב הבא. כמו כן מאשרים גיזום וכריתת האורנים במרכז המושב בעלות של 5000 ₪ .


קו מים ברחוב שבעת המינים בין ארבל לאלקיים

שי נתן: לגינון הציבורי בצד הצפוני של רחוב שבעת המינים אין השקייה ממקור מים ציבורי. יש צורך להעביר קו מים מרחוב התאנה. התקבלה הצעת מחיר מאביב יעקבי לביצוע חציבת הכביש ברחוב שבעת המינים לצורך העברת קו מים חדש. מבקש לאשרה.
יוסי מלאכי: הצעת המחיר סבירה בהחלט.
החלטה: הצעת המחיר של אביב יעקבי בעלות של 6000 ₪ + מע"מ מאושרת.