פרוטוקול ישיבת ועד מקומי

Sdey Hemed • 6/12/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועד מקומי 17- 04.12.17

 

 

בברכה,

 

שרית קלדרון

ועד מקומי שדי חמד

טל': 09-7663626