תזכורת - כנס הסברה - תיקון 116 לחוק התכנון והבניה סיוע בהסדרת שימושים חורגים - 28.8.19

הנהלת האתר • כניסות

 

אנא הפיצו בבקשה לכל בית אב

 

 

בברכה,

 

דניאלה אומן

מנהלת לשכת ראש המועצה

 

מ.א. דרום השרון

טל: 03-9000524 פקס' 03-9000529

e-mail: shvartz@dsharon.org.il

 

Pחשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה