חוג כדורגל- מבצע אביב

יניב • כניסות

לפרטים: 054-3366539 יניב ציציאן

מבצע אביב - שדי חמד