ביקורי בית

רונית מאור • 7/8/2017 כניסות

שלום רב, מחודש ספטמבר נחזור לחדש את ביקורי הבית שלנו בקרב אוכלוסיית המושב. נשמח לקבל מכם כל מידע, חפץ, תמונה, מסמך, שתראו לנכון שנרצה לשמרם למשמרת עולם. להלן משתתפי צוות הארכיון: ניסנה עוז, יוסי בן שמש, נחמה בן שמואל, פנינה פינצ'י, דניאלה חגג, אירית דדשוב ורונית מאור
רק שמחות.