איכות המים במושב

 כהן ארזי בת שבע ויצחק • 6/2/2018 כניסות

אני עומד על כך שיש צינורות מים מאסבסט שמובילים מים לבתי התושבים

אנחנו עומדים על כך שהוועד החקלאי יוציא הודעה מתקנת !!

אגב הנושא עלה במפגש האחרון ב-1/1/2018 וחברי הוועד וכל מי שהיה במפגש שמע מה שאמרתי על צינורות האסבסט. וגם היתה התיחסות ואישור שיש קטעים עם צינרות אסבסט

כך שמאוד מוזרה ההודעה שהוועד הוציא ..

זה המקום והזמן לבקש מכל מי שהנושא חשוב לו להשתתף בדיון ולהגיע לחקר האמת

תודה

 

 

 

 

הודעות בנושא זה