בהצלחה לועד הנבחר

זמירה שחר • 9/8/2018 כניסות

ותודה לכל מי שהעז לחרוג מהצבעה לקבוצה מאורגנת מראש , והחליט להצביע לי.

הודעות בנושא זה