מקווה בשדי חמד

פיש מאיר • כניסות

יש מקווה בנוו ימין לכו לשם זה קרוב