העשרה בשחיה בריכה מחוממת מתן

רחל ושאולי קציר • כניסות

ימי שישי ספטמבר - אוקטובר   180 ש"ח לחודש

ספטמבר 3 פרסום