קבוצת טרמפים

 כהן ארזי בת שבע ויצחק • כניסות

אני בדעה שעדיף  להקים תחנת טרמפים בשער הקידמי והאחורי עם ספסל וצל 

אנחנו תמיד לוקחים בני המושב ואורחים כשיוצאים מחוץ למושב 

וכולם אומרים לנו שחסרה תחנת טרמפים מסודרת 

שבוע טוב