שמועות זדוניות!

פתאל זאב • 10/6/2018 כניסות

נודע לי שאנשים מסוימים מפיצים עליי שמועות זדוניות כגון-"זאב שכר מטוס צילום לצלם את חריגות הבנייה"
"זאב יזם את המדידות בבתים"
אז לעובדות-אני והועד המקומי לא יזמנו שום מדידות!
המועצה מחויבת על פי חוק כל חמש שנים לבצע סקר ארנונה לגבי שטח הבתים.
המדידות בוצעו על ידי המועצה,ביוזמתה ובכל יישובי המועצה!
אני בטוח שאתם מכירים אותי מספיק זמן כדי לדעת שמה שחשוב לי הם התושב,המושב והקהילה כולה!!
אני סומך עליכם שתדעו להבדיל בין מעשים למען הקהילה לבין שמועות אינטרסנטיות שנועדו לפגוע בי במהלך מסע הבחירות!
שבוע טוב לכולם!

הודעות בנושא זה